VŠESTRANNOST

 PŘÍSPĚVKY 

Příspěvky se skládají ze spolkového příspěvku ČOS a oddílového příspěvku.

SPOLKOVÉ PŘÍSPĚVKY  ČOS

Děti (1 – 17)

300 Kč / rok

Dospělí (18 – 64)

600 Kč / rok

Senioři (65+)

300 Kč / rok

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

Děti (1-17let) 1 750 Kč / rok
Studenti (do 26 let) 1 750 Kč / rok
Rodič na RD / MD 1 750 Kč / rok
Senioři (65+) 1 750 Kč / rok
RD odpolední platí rodič 1 000 Kč / rok
Sourozenec u dětí 1 000 Kč / rok
Aktivní cvičitelé všestrannosti    500 Kč / rok
Dospělí (18-64 let), kteří nejsou uvedení výše 2 500 Kč / rok

Platba příspěvků probíhá na celý rok do konce února, nebo 2x ročně na období leden – červen a září – prosinec.

Pokyny k bezhotovostní platbě najdete zde: Bezhotovostní platby
nebo bližší informace  podá matrikářka pí. Bendová, marcela.bendova@sokolprazsky.cz

KONTAKTY

matrikářka

Marcela Bendová
marcela.bendova@sokolprazsky.cz
tel.: 727 800 339

 FOTOGALERIE