ŽÁKYNĚ

Cvičení pro dívky od 7 do 14 let.

V hodinách probíhá  rozvoj pohybových schopností, zaměřený na sportovní gymnastiku, tedy cvičení na gymnastickém nářadí. Nejedná se o tzv. vrcholovou gymnastiku, ale cvičení pro každého. Trénujeme na kladině, kruhách, hrazdě, velké i malé trampolíně, přeskakujeme přes švédskou bednu, kozu, nebo koně, či švédský stůl. Akrobacii trénujeme na odpruženém air tracku. Někdy jsou náplní cvičební hodiny hry s míčem (např. přehazovaná, nebo základy basketu), případně stolní tenis a když je zájem, vypravíme se místo cvičení i na Discgolf do Běchovic.

Součástí každé cvičební jednotky je rozcvička, šplh na tyči s přírazem, cvičení na nářadí a závěrečná hra, nebo soutěž.

Na jaře a na podzim si jednu cvičební hodinu prodloužíme a užijeme si ji trochu netradičně, na raftech na Vltavě, v naší loděnici. Zde jsou vítáni i rodiče, případně sourozenci a po „plavbě“ si něco dobrého opečeme na místním ohništi.

Také se jednou, nebo dvakrát do roka vydáváme na sobotní výlet do brdských lesů.

Nástup do oddílu je možný kdykoli v průběhu roku.

Vedoucí oddílu: Martina Schořová (cvičitelka II. tř. SV a III. tř. RD+PD)

Cvičitelky:  Dana Berková (cvičitelka III. tř. SV), Hana Blažková (cvičitelka II. tř. SV) a Jana Plachká (cvičitelka II. tř. SV).

KDY SE CVIČÍ

Pondělí 18:00 – 19:00

Středa 18:00 – 19:00

PŘÍSPĚVKY

Členské spolkové příspěvky ČOS:

dítě do 18 let     300 Kč / rok

Členské oddílové příspěvky:

dítě do 18 let     1 750 Kč / rok

sourozenec v oddílu všestrannosti     1 000 Kč / rok

KONTAKTY

e-mail: info@sokolprazsky.cz