VZDĚLAVATELÉ

Vzdělavatelský odbor Sokola Pražského seznamuje své členy s historií, tradicemi a děním v Sokole prostřednictvím zpravodaje, nástěnek, besed a vycházek. Pro tuto činnost využívá paměti svých členů a archivních dokumentů zejména ze sbírek Národního muzea a Národního archivu.

Ve stejném duchu informuje veřejnost při akcích konaných v sokolovně, příležitostně i mimo sokolovnu.

Součástí vzdělavatelského odboru je Loutkové divadlo Sokola Pražského Kašpárek,

které vyvíjí svou činnost podle vlastních plánů pro členy i nečleny Sokola Pražského.

KONTAKT

Barešová Eva – vzdělavatelka

e-mail: vzdelavatele@sokolprazsky.cz

PhDr. Křepelková Jitka – archivářka