TURISTICKÁ KANOISTIKA

(vodácká turistika, rafting, pěší turistika, cyklistika)

Vodácké akce na českých řekách a říčkách, turistické cykly jako Obcházení republiky, Od pramenů …. (=putování kolem řek), Poutní cesta Blaník – Říp, Když je 17. listopad, musíme být na významné české hoře, apod. Společné turistické zájezdy do zahraničí. Společné kulturní akce.

Nejsme závodní oddíl, smyslem naší činnosti je učinit naši současnost trochu veselejší.

KDY SE SCHÁZÍME

Pravidelná každotýdenní klubová setkání, jedenkrát až dvakrát měsíčně turistická akce, cca šestkrát ročně vodácká akce, dvakrát ročně vícedenní cykloakce.

PŘÍSPĚVKY

Spolkové příspěvky ročně 600 Kč (resp. 300 Kč důchodci a studenti)

Oddílové příspěvky ročně 1 000 Kč  (resp. 640 Kč důchodci a studenti)

KONTAKTY

Vedoucí oddílu

Jana Doleželová

tel.: 702 071 680

e-mail: dojana@seznam.cz

FOTOGALERIE