XVII. VŠESOKOLSKÝ SLET

Informace a přihlášení se k nácviku v Sokole Pražském na e-mailu: info@sokolprazsky.cz

ILUSTRATIVNÍ FOTO JEDNOTLIVÝCH SKLADEB