RODIČE A DĚTI – ODPOLEDNÍ

Cvičení pro děti od 2 do 4 let v doprovodu jejich rodičů.

Je zaměřeno hlavně na rozvoj hrubé a jemné motoriky, mechanické a pohybové paměti, základy rytmické a pohybové výchovy.

Cvičební hodina má 3 části: rozcvičku s různým náčiním, cvičení na nářadí, základy akrobacie, posilování, orientace v prostoru, míčové hry, trampolínky i velká trampolína, gym-gam, skluzavky, kruhy, houpačka, žebřík, žebřiny, švédské bedny a různé vyvýšeniny. Na závěr hodiny jsou tanečky a hry se zpěvem a říkankami nebo různé hry se strachovým pytlem nebo padákem.

Děti do čtyř let cvičí s rodiči, prarodiči nebo příbuznými staršími 18 let pod vedením zkušených cvičitelek a jsou rozděleny do skupin dle věku.

Mimo pravidelnou činnost organizujeme v říjnu a listopadu „Míčový trojboj“, v prosinci „Čertovskou hodinu“, v únoru a březnu ozdravný pobyt na horách s lyžařským výcvikem, „Dětský karneval“, v květnu k MDD ve spolupráci s vodáckým oddílem projížďka na lodích, opékání buřtíků a závodivé hry v loděnici Sokola Pražského.

Pravidelně se účastníme pražských sokolských závodů „Míčový trojboj“ v listopadu a „Atletické závody“ v červnu.

Instagram: sokolprazskyrd

KDY SE CVIČÍ

Pondělí 17:00 – 18:00

Středa 17:00 – 18:00

PŘÍSPĚVKY

Členské spolkové příspěvky ČOS:

dítě     300 Kč / rok

rodič     600 Kč / rok

Členské oddílové příspěvky:

 dítě     1 050 Kč / rok

rodič     600 Kč / rok

KONTAKTY

Vedoucí oddílu:

Markéta Stluková

tel.: 736 513 632

e-mail: marketastlukova@seznam.cz

Zástupce oddílu:

Lenka Karhanová

tel.: 604 254 439

e-mail: karhanova@email.cz