PŘÍSPĚVKY – BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Vážené sestry a bratři,

úhrada členských spolkových a členských oddílových příspěvků se provádí bankovním převodem na účet SOKOLA PRAŽSKÉHO č.ú. 1211003767/5500

Jako variabilní symbol, prosím, použijte datum narození člena, za něhož poplatky platíte ve tvaru „ddmmrrr“. Do zprávy pro příjemce, prosím ještě uveďte jeho celé jméno a oddíl, který člen navštěvuje.

Příklad: Pokud platíte poplatky za syna Karla Nováka narozeného 1. 5. 2010 bude VS 01052010 (den měsíc rok) a ve zprávě pro příjemce bude uvedeno Karel Novák, jóga.

 

ČLENSKÉ SPOLKOVÉ PŘÍSPĚVKY ČOS:


Platí se 1x ročně (na celý kalendářní rok) ve výši:

Děti, které v roce platby ještě nedosáhnou 18 let a starobní důchodci, kteří v roce platby dosáhnou 65 let, platí 300,-Kč ročně.

Dospělí, vč. studentů a invalidních důchodců platí 600,-Kč ročně.

Členské spolkové příspěvky by měly být u stávajících členů Sokola uhrazeny do konce února daného roku. Členský průkaz Vám přijde do e-mailu.

VÝŠE SPOLKOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ JE PEVNÁ ČÁSTKA, KTERÁ SE NEMĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA DOBĚ CVIČENÍ.

 

ČLENSKÉ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY:


Platí se na celý rok do konce února, nebo 2x ročně (leden – červen a září – prosinec).

Liší se dle sportovního zaměření (oddílu), kterému se věnujete. O jejich výši se můžete informovat na webových stránkách sokolprazsky.cz, nebo facebooku Sokola Pražského, případně u svých trenéru a cvičitelů, nebo také na e-mailové adrese marcela.bendova@sokolprazsky.cz , či tel.: 727 800 339.

 

Nová oddílová legitimace:

Pokud jste ztratili, nebo potřebujete kopii oddílové legitimace, napište na marcela.bendova@sokolprazsky.cz a uveďte jméno + oddíl.

 

Děkujeme za včasnou platbu příspěvků.

Platbu příspěvků na nový kalendářní rok provádějte až po 1. lednu.