RODIČE A DĚTI – DOPOLEDNÍ

Cvičení pro děti od 2 do 4 let v doprovodu jejich rodičů.

Je zaměřeno hlavně na rozvoj hrubé a jemné motoriky, mechanické a pohybové paměti, základy rytmické a pohybové výchovy.

Cvičební hodina má 3 části: rozcvičku s různým náčiním nebo míči, cvičení na nářadí, základy akrobacie, posilování, orientace v prostoru, míčové hry, trampolínky i velká trampolína, gym- gam, skluzavky, kruhy, houpačka, žebřík, žebřiny, švédské bedny a různé vyvýšeniny. Na závěr hodiny různé hry se strachovým pytlem nebo padákem, tanečky a hry se zpěvem a říkankami.

Děti do čtyř let cvičí s rodiči, prarodiči nebo příbuznými staršími 18 let pod vedením zkušených cvičitelek .

Mimo pravidelnou činnost organizujeme v říjnu a listopadu „Míčový trojboj“, v prosinci „Čertovskou hodinu“, v únoru a březnu ozdravný pobyt na horách s lyžařským výcvikem, „Dětský karneval“, v květnu k MDD ve spolupráci s vodáckým oddílem projížďka na lodích, opékání buřtíků a závodivé hry v loděnici Sokola Pražského.

KDY SE CVIČÍ

Úterý 10:00 – 11:00

Čtvrtek 10:00 – 11:00

PŘÍSPĚVKY

Členské spolkové příspěvky ČOS:

děti do 18 let     300 Kč / rok

dospělí 18 – 65 let     600 Kč / rok

Členské oddílové příspěvky:

děti     1 750 Kč / rok

druhé a další dítě v oddíl všestrannosti     1 000 Kč / rok

KONTAKTY

Dana Absolonová 

tel.: 603 913 213   

e-mail: absolonova.dana@gmail.com