Whistleblowing

„T. J. sokol Pražský umožňuje v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy...