V sobotu 24. 2. 2024 se v Sokole Pražském budou konat již 93. šibřinky na téma U jezera. Obvyklou součástí každých šibřinek bývá tombola. V minulosti měl Sokol ve veřejnosti vždy velkou podporu, která se projevovala i ochotou obchodníků darovat do tomboly předměty, a tak si zajistit pro sebe reklamu. Poslední dobou ochota postupně opadala, větší obchody a řetězce však zájem nemají a drobní obchodníci nejsou plátci daně, dar pro ně tudíž není výhodný. Rádi bychom tradici šibřinkových tombol udrželi. Proto prosíme proto členy Sokola Pražského o podporu a vhodné dary. Musí to být však rozhodně předměty použitelné, nepoškozené a čisté.

Věříme, že tato informace se prostřednictvím funkcionářů a cvičitelů setká s náležitou podporou. Předměty prosím odevzdávejte na recepci Sokola Pražského do 10. 2. 2024, kde si je vzdělavatelky převezmou.

Děkujeme.

Vzdělavatelský odbor Sokola Pražského