VALNÁ HROMADA T. J. Sokol Pražský

VÝBOR TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PRAŽSKÝ svolává dle bodu 7.7.3.7 a odst. 7.6 stanov ČOS VALNOU HROMADU DELEGÁTŮ JEDNOTY    dle klíče v OŘ příloha č.2, bod 13 na den 20.března 2024 od 17.30 hodin do Fügnerova sálu sokolovny, vchod z ul. Žitné č. 42 Prezence delegátů,...

Turistická kanoistika v roce 2024

Program činnosti oddílu turistické kanoistiky Sokola Pražského na rok 2024 (vodácká a turistická část) Termín Název akce Poznámka 6. 1. Blanice 6 Vycházka z cyklu O pramenů 14. 1. Vlastivědná vycházka První z letošního cyklu vycházek Prahou, další cca 1 x měsíčně do...

Whistleblowing

„T. J. sokol Pražský umožňuje v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy...