VÝBOR TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PRAŽSKÝ

svolává dle bodu 7.7.3.7 a odst. 7.6 stanov ČOS

VALNOU HROMADU DELEGÁTŮ JEDNOTY

   dle klíče v OŘ příloha č.2, bod 13

na den 20.března 2024 od 17.30 hodin

do Fügnerova sálu sokolovny, vchod z ul. Žitné č. 42

Prezence delegátů, kteří se prokážou delegačenkami a platnými průkazy ČOS

na rok 2024, začíná v 17.00 hodin.

Vzhledem k tomu, že se valná hromada koná v tělocvičně, výbor jednoty žádá delegáty i hosty, aby se před vstupem do sálu přezuli do cvičební či domácí obuvi, nebo boty opatřili převleky.