Program činnosti
oddílu turistické kanoistiky Sokola Pražského na rok 2024
(vodácká a turistická část)
Termín Název akce Poznámka
6. 1. Blanice 6 Vycházka z cyklu O pramenů
14. 1. Vlastivědná vycházka První z letošního cyklu vycházek Prahou, další cca 1 x měsíčně do května 2024
20. 1. Svatojanské proudy Turistická vycházka
únor, březen Stvořidla Termín bude určen dle vodního stavu
duben Cykloputování Etapová cyklistika – trasa bude určena dodatečně
duben Sázavský Sambamaraton Závodní vodácká akce pro rodiče a děti
duben Babský tlach Turistická akce ženské části oddílu
duben Kladno Turistika – objevování tradic českého průmyslu
12. 5. Výroční plavba Plavba na oslavu 31. výročí trvání RST (Vltava/Sázava/Berounka?)
27.-31.5 Východní Čechy Cykloturistika
14.-16.6. Dětská plavba Vodácká akce pro členy oddílu s dětmi nebo vnoučaty i bez nich
25.- 27.6.  LRP Letní relaxační plavba mužské části oddílu
16. – 18.7. Morava Vodácká a pěší akce Křemenec
15. – 18. 8. Třeboňsko Cykloturistika
28. 9. Přes 3 jezy Plavba přes Prahu od loděnice – akce skautů
17.11. Medník Turistická akce z cyklu Když je sedmnáctý listopad, musíme být na významné české hoře
23. 11. Listopadová vycházka Vycházka po Praze s cílem v Košířích
7. 12. Mikuláš / Mikulíšek Mikulášská vycházka s besídkou v loděnici pro zdětinštělé členy
20. 12. Ozvučení Čárlsbriku Předvánoční vycházka Prahou se zpěvy, odchod v 17:00 hod. od restaurace U vola na Hradčanech
31.12.-1.1. Silvestr RST Místo bude určeno dodatečně
Jednodenní turistické vycházky budou organizovány zpravidla ve čtrnáctidenním intervalu, termíny budou určovány dodatečně, cca 14 dní předem tak, aby nekolidovaly s hlavními akcemi.
Termíny i místa akcí mohou být upřesněny s přihlédnutím k okolnostem, např.vodním stavům.
Operativně budou organizovány jednodenní vodácké akce i s užitím lodí z půjčovny.
Na vícedenní akce s ubytováním je třeba se hlásit (i nezávazně) cca 1 měsíc před akcí.
Účast na akcích je na vlastní riziko účastníků.
V Praze dne 12. 1. 2024 Jiří Kolář
Vedoucí oddílu turistické kanoistiky
tel. 602 455 686
e-mail: vodrnikovo@atlas.cz