„T. J. sokol Pražský umožňuje v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace.

Oznámení lze podat e-mailem: whistleblowing@sokolprazsky.cz, nebo písemně na adresu: T. J. Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00 Praha 2 (obálku nadepište „Neotevírat, Whistleblowing)“