PŘIHLÁŠKA

SOKOL PRAŽSKÝ

Uveďte prosím, zda přihlášku vyplňujete pro sebe a zda je Vám 18 a více let:

Vyberte si oddíl, do kterého přihlašujete nového člena:

Jak jsem se dozvěděl(a) o SP?

Souhlas rodiče/ zákonného zástupce

Souhlas rodiče/ zákonného zástupce

Informace o zpracování osobních údajů

Stanovy Česká obec sokolská

Povinnosti člena T. J. Sokol

Jste členem jiné jednoty

4 + 12 =