VÝBOR TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PRAŽSKÝ

svolává dle bodu 7.7.3.7 a odst. 7.6 stanov ČOS

VALNOU HROMADU DELEGÁTŮ JEDNOTY

dle klíče v OŘ příloha č.2, bod 13

na den 30.března 2023 od 17.30 hodin

do Fügnerova sálu sokolovny, vchod z ul. Žitné č. 42

Prezence delegátů, kteří se prokážou delegačenkami a platnými průkazy ČOS

na rok 2023, začíná v 17.00 hodin.

Vzhledem k tomu, že se valná hromada koná v tělocvičně, výbor jednoty žádá delegáty i hosty, aby se před vstupem do sálu přezuli do cvičební či domácí obuvi, nebo boty opatřili převleky.

V době konání Valné hromady se necvičí.