Program činnosti
oddílu turistické kanoistiky Sokola Pražského na rok 2023
(vodácká a turistická část)
Termín Název akce Poznámka
7. 1. Dobřichovice – Skalka – Mníšek p.B. Vycházka
21. 1. Loděnice 1 První vycházka z nového cyklu Od pramenů Loděnice
23.- 27. 1. Jizerské hory Turistika na běžkách
únor, březen Stvořidla Termín bude určen dle vodního stavu
18.-19.3. Orlická přehrada Plavba po Vltavě a Otavě při snížené hladině přehrady
duben Sázavský Sambamaraton Závodní vodácká akce pro rodiče a děti
22. 4. Babský tlach Turistická akce ženské části oddílu
14. 5. Výroční plavba Plavba na oslavu 30. výročí trvání RST (Vltava/Sázava/Berounka?)
26.- 29.5. Třeboňsko Cykloturistika
16.-18.6. Dětská plavba Vodácká akce pro členy oddílu s dětmi nebo vnoučaty
23.- 26.6.  LRP Letní relaxační plavba mužské části oddílu
18.- 21.8. Třeboňsko 2 Cyklistika
12.-19. 9. Kalábrie Turistická akce na jihu Itálie s CK
28. 9. Přes 3 jezy Plavba přes Prahu od loděnice – akce skautů
17.11. Milešovka Turistická akce z cyklu Když je sedmnáctý listopad, musíme být na významné české hoře
25. 11. Listopadová vycházka Vycházka po Praze s cílem v Košířích
2. 12. Mikuláš / Mikulíšek Mikulášská vycházka s besídkou v loděnici pro zdětinštělé členy
22. 12. Ozvučení Čárlsbriku Předvánoční vycházka Prahou se zpěvy, odchod v 17:00 hod. od restaurace U vola na Hradčanech
31.12.-1.1. Silvestr RST Místo bude určeno dodatečně
Jednodenní turistické vycházky budou organizovány zpravidla ve čtrnáctidenním intervalu, termíny budou
určovány dodatečně, cca 14 dní předem tak, aby nekolidovaly s hlavními akcemi.
Termíny i místa akcí mohou být upřesněny s přihlédnutím k okolnostem, např.vodním stavům.
Operativně budou organizovány jednodenní vodácké akce i s užitím lodí z půjčovny.
Na vícedenní akce s ubytováním je třeba se hlásit (i nezávazně) cca 1 měsíc před akcí.
Účast na akcích je na vlastní riziko účastníků.
V Praze dne 12. 1. 2023                         Vedoucí oddílu turistické kanoistiky
                    Jiří Kolář
                       Tel. 602 455 686, e-mail: vodrnikovo@atlas.cz