Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s plánem činnosti závodního družstva rychlostní kanoistiky Sokola Pražského v roce 2017.

Závodní družstvo bude rozděleno na dvě skupiny: A družstvo a B družstvo. Příprava A družstva bude mít za cíl dosáhnout co nejlepších výsledků v pohárových závodech a hlavně se na Mistrovství České republiky v Račicích probojovat do co nejvíce finálových jízd a v nich se co nejlépe umístit.

Příprava B družstva (to jsou hlavně mladší závodníci, kteří přišli v roce 2015-2016) bude zaměřena na zlepšení všeobecné fyzické a technické přípravy. Cílem této skupiny je účast na pohárových závodech a Mistrovství České republiky. Pro dosažení tohoto cíle je velmi důležité zbytečně nevynechávat tréninky v Sokole a na jaře technický výcvik na vodě.

Proto vedení družstva plánuje tyto aktivity:

  • V únoru na horách výcvik na běžkách. (Bedřichov v Jizerských horách)
  • Na jaře pro vybrané závodníky soustředění na Oboze.
  • Od dubna se zúčastníme 4-6 veřejných závodů. Účast na těchto závodech záleží na připravenosti závodníků, ale také na ochotě rodičů spolupracovat při odvozu dětí.
  • Hlavní příprava závodníků se uskuteční od 1. 7. – 14. 7. 2017 v rekreačním zařízení města Sedlčan, v kempu Častoboř, na Slapech. Cena celého soustředění je 4.200 Kč. Závazná přihláška bude do 15. 5. 2017 zaplacením celého obnosu. Předpokládáme, že většinou ti závodníci, kteří se zúčastní soustředění, se po jeho ukončení zúčastní také MČR, které se koná
    od 21. 7. 7. 2017 v Račicích.

Účast A družstva na všech pohárových a mistrovských závodech je povinná. Prosíme rodiče těchto závodníků, aby upravili svoje aktivity podle kalendáře závodů, aby se mohly jejich děti těchto závodů zúčastnit.

Povinnost člena Sokola Pražského je zaplatit do konce března členské příspěvky ve výši 2.500 Kč. Je možno platit do konce února v budově Sokola Pražského (matrika je v průchodu) nebo později správci nebo L. Tomanovi na loděnici.

Na závěr k Vám rodičům. Bez Vaší pomoci a zájmu rodiny to Vaše děti nedokážou.

Naše motto je: „TEN, KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.“

Láďa Toman                             Jiří  Mládek                            Ondra Matoušek