O SOKOLECH

„Sokol je krásný příklad toho bratrství, které si všichni přejeme a které je opravdu pevným základem naší republiky a – já doufám – celé Evropy a lidstva.
Nezapomeňme, že přes ty různosti stavu, vzdělání a jakkoli se jmenují, konečně jsme všichni lidé a bratři. Buďme tedy všichni slušnými lidmi!“
Tomáš Garrigue Masaryk

Členové sokola jsou zvláštní jedinci, kteří se pospolitě shromažďují při cvičení a ostatních, ať již sportovních, kulturních, či společenských sokolských akcích. Setkáváme se napříč republikou, Evropou, ale i světem. Věrni odkazu myšlenky dr. Miroslava Tyrše o ideálu antické krásy neboli řeckého souladu duše i těla, pěstujeme kromě pohybu a kultury také demokracii a soudržnost.
V dnešní době, zaměřené hlavně komerčně a ekonomicky jsme nepostradatelná podpora všech, kteří se z tohoto stylu chtějí vymanit, nebo se jím alespoň nechtějí nechat zcela pohltit. Náš spolek je otevřen jak novým členům všech věkových kategorií a schopností, ale i novým, moderním sportům. Široké spektrum sportovních oddílů je podmíněno zásadami zdravotně orientované zdatnosti. Podporujeme výkonnost, avšak je nám blízký zejména přirozený a zdravý rozvoj těla. Pro nás není na prvním místě vyhrát, ale zúčastnit se a hlavně o vítězství bojovat čestně! To má pro nás smysl jen tehdy, pokud jsme jej vybojovali na základě kodexu sportovního chování a pravidel fair play. Dnes ne tak samozřejmá věc.
Nabízíme spolkový život vyplněný pohybem i kulturou jak pro seniory, čímž výrazně zlepšujeme a zpříjemňujeme jejich život ve stáří, tak pro ty nejmenší. Práce trenérů a cvičitelů je většinou prací dobrovolníků, kteří v našich jednotách vyrostli. Vrací tak zpět naší organizaci to, co do nich prostřednictvím předchozích generací vložila. A to je věčný koloběh. Zpravidla najdete v Sokole několik generací jedné rodiny, čímž dochází k osobním vztahům mezi celými rodinami, napříč věkovým spektrem. Sokolové jsou si bližší i díky tomu, že se znají navzájem mnoho let, často téměř celý svůj život.
Domnívám se, že právě i díky tomuto základu Sokol žije již více, než 150 let. A tak nás přijďte podpořit, anebo nám alespoň držte palce, ať se podaří myšlenku dr. Miroslava Tyrše zachovat navěky.

Martina Schořová
starostka