Memoriál Ády Hochmanna
16. ročník
sobota 30.11.2019
v T.J. Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00 Praha 2
dvojboj: hrazda, akrobacie

Kategorie jsou rozděleny na ženy a muže

kategorie 0 rok narození 2012 a mladší

kategorie I rok narození 2011 – 2009

kategorie II rok narození 2008 – 2005

kategorie III rok narození 2004 a starší